Overslaan en naar de inhoud gaan

Brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata

Foto: Arend Meekel

Indeling

Dreissenidae [familie]
Mytilopsis [genus] (1/1)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) M. leucophaeata is locally abundant in Europe and occasionally reaches high densities (15,000 to 28,000 individuals per m2 in parts of its range were it is introduced: Verween et al. 2009). It became a severe fouling species in the 1990s (Rajagopal, Van der Velde & Jenner 1995, Verween et al. 2005), clogging European industrial cooling-water systems, even occurring in cooling water conduits of power stations.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1895
Jaar van eerste melding 1897
Natuurlijke verspreiding
 • Noord-Amerika
 • Afrika
 • Noordelijke Atlantische Oceaan
 • Verspreiding in Nederland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) In the Netherlands the species is mainly restricted to oligohaline (brackish) waters. The largest population lives in the North Sea Canal, between IJmuiden and Amesterdam. There are also records from other provinces, among which several from fresh water (a.o. the rivers Rijn, Lek, Waal, Amstel).
  Habitats Estuaria en brakwatergebieden
  Wijze van introductie
 • Ballastwater schip/boot
 • Aangroei op scheepsrompen
 • Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
 • Impact Sociaal-economisch
  Ecologische impact (toelichting) This species is locally abundant and occasionally reaches high densities (15,000 to 28,000 individuals per m2 in introduced parts of its range: Verween et al. 2009). It is adaptable to different environments; has broad ecological tolerance; inhabits freshwater and oligohaline habitats; is capable of ingesting (filter-feeding) a wide range of food; is fast growing with high reproductive potential, has a longevity of up to 4 years, spreads via swimming larvae. In the Netherlands it has spread via ship ballast water and natural dispersion (larvae) and maybe also attached to hulls of ships and floating materials.
  Economische impact (toelichting) M. leucophaeata became a severe fouling species in the 1990s (Rajagopal, Van der Velde & Jenner, 1995; Verween et al., 2005), clogging European industrial cooling-water systems, even occurring in cooling water conduits of power stations.

  Publicaties

  • Benthem Jutting, W.S.S. van 1943. Mollusca (I) C. Lamellibranchiata. In: L.F. de Beaufort, P.N. van Kampen, E.D. van Oort, H.C. Redeke & W. Roepke (red.), Fauna van Nederland 12: 1-477. 1-477. A.W. Sijthoff, Leiden.
  • Dorsman, L. & A.J. De Wilde 1929. De land- en zoetwatermollusken van Nederland. Hun bouw, levensgewoonten en een beschrijving der soorten. Nederlandsche Natuurhistorische vereeniging No.3, Wolters, Groningen.
  • Kuiper, W. 2000. De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca). Nederlandse Faunistische Mededelingen 12: 41-120.
  • Rajagopal, S., G. van der velde & H.A. Jenner 1995. Aangroeibestrijding van de brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata bij de kerncentrales Hemweg en Velsen. Deel 1: Biologie en klepbewegingsgedrag met behulp van de MosselMonitor. 1-56. KEMA-rapport 1995.
  • Therriault, T.W., M.F. Docker, M.I. Orlova, D.D. Heath, & H.J. MacIsaac. 2004. Molecular resolution of the family Dreissenidae (Mollusca: Bivalvia) with emphasis on Ponto-Caspian species, including first report of Mytilopsis leucophaeata in the Black Sea Basin. Molecular Phylogenetics and Evolution 30: 479-489.
  • Verween, A., M. Vincx & S. Degraer 2009. Seasonal variation in gametogenesis and spawning of Mytilopsis leucophaeata, an invasive bivalve in Europe. Journal of Molluscan Studies 75: 307–310.