Overslaan en naar de inhoud gaan

Brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata

Foto: Arend Meekel

Indeling

Dreissenidae [familie]
Mytilopsis [genus] (1/1)

Voorkomen

StatusExoot. Minimaal 100 jaar zelfstandige handhaving. (2a)
Habitatbrak marien
ReferentieNon-indigenous marine and estuarine species in The Netherlands
ExpertBank, R.

Recente verspreiding 

De soort werd in Nederland voor het eerst in 1895, in de Amstel, aangetroffen en moet in ons land zeldzaam worden genoemd. Door de milieueisen, vooral wat het zoutgehalte betreft, kan het dier slechts op weinig plaatsen voorkomen. Door verzoeting ontbreekt Mytilopsis nu op de meeste gemelde vindplaatsen, maar blijkt nog voor te komen in het Noordzeekanaal, van IJmuiden tot Amsterdam, en enkele zijkanalen en havens. De mosselen zijn hier talrijk. Bij Amsterdam en Spaarnwoude wordt de soort soms samen met de driehoeksmossel, Dreissena polymorpha, aangetroffen (zie bij die soort). Merkwaardig is het voorkomen in de omgeving van Duisburg. Glöer & Meier-Brook (1994) geven in hun verspreidingskaart zelfs de hele Rijn van Duisburg tot aan de Nederlandse grens aan. Verse doubletten werden onlangs aangetroffen in via koelwateropname door een elektriciteitscentrale opgezogen materiaal uit de Waal bij Nijmegen (kelleher et al. 1997). 

Areaal 

De eerste waarneming in Europa dateert van 1835 uit het havengebied van Antwerpen. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied is de Golf van Mexico en de daarop aansluiten de Atlantische kust van de Verenigde Staten (Marelli & Gray 1983). In Europa ingevoerd via ballastwater van schepen en beperkt tot brakke wateren (kanalen en estuaria) in Frank rijk, België, Nederland en Duitsland (Marelli & Gray 1983). 

Fossiel voorkomen

Fossiel onbekend uit Nederland.

Bron

Auteur(s)

Vries, J.N. de, Velde, G. van der, Meijer, T., Kuiper, J.G.J., Kuijper, W.J., Janssen, A.W., Gittenberger, E.

Publicatie