Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Driehoeksmossel Dreissena polymorpha

Foto: Hans Adema

Indeling

Dreissenidae [familie]
Dreissena [genus] (2/1)
polymorpha [soort]

Hoe de soort in Nederland terecht is gekomen valt lastig te reconstrueren. Aangenomen wordt dat de aanleg van verschillende kanalen aan het einde van de 18e eeuw (zoals het Oginski-kanaal in Wit-Rusland waarmee in 1784 de stroomgebieden van de Zwarte en de Baltische zee verbonden werden) de introductie in West-Europa aanzienlijk heeft versneld. De import van Russisch hout is één van de bronnen waarmee de soort mogelijk actief verplaatst is. Ook de veldtocht van Napoleon wordt soms aangemerkt als mogelijke bron van actieve import (Ludyanskiy et al. 1993).

Onnatuurlijke verplaatsingen worden tegenwoordig vermoedelijk vooral veroorzaakt door ballastwater in schepen. Hiermee lijkt de driehoeksmossel recentelijk in de Verenigde Staten (1985) en Ierland (1993) geïntroduceerd te zijn (Ludyanskiy et al. 1993, Lucy 2006).

 

Bron

Auteur(s)

Bruyne, R.H. de, Haaren, T. van, Koese, B.