Overslaan en naar de inhoud gaan

Quaggamossel Dreissena bugensis

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Dreissenidae [familie]
Dreissena [genus] (2/1)
bugensis [soort]

De quaggamossel kan in Nederland vrijwel alleen verward worden met de driehoeksmossel Dreissena polymorpha en de brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata. De quaggamossel verschilt van de driehoeksmossel door de afgeronde in plaats van gekielde schelp (in dwarsdoorsnee) en het feit dat de schelphelften van de quaggamossel duidelijk verschillend in hoogte zijn. Ongestreepte exemplaren van de quaggamossel kunnen verward worden met de (zeldzamere en onder meer brakke omstandigheden levende) brakwatermossel. Levende exemplaren van de quaggamossel hebben een zeer korte instroomsifo, in vergelijking met de lange, slurfvormige instroomopening van de brakwatermossel. Brakwatermosselen zijn 2 x zo lang als breed of langer en daarbij gaat de voorrand zonder duidelijke hoek over in de achterrand. Kenmerkend voor de brakwatermossel is verder een kleine lepelvormige apophyse (uitsteeksel) onder het septum aan de binnenzijde onder de top. Dit ontbreekt bij de quaggamossel en de driehoeksmossel. Zie May & Marsden (1992) voor verdere determinatie.

Naast de quaggamossel en de driehoeksmossel komen in oostelijk Europa (o.a. de Balkan) en Azië nog meer Dreissena-soorten voor. Literatuur hierover is hoofdzakelijk in het Russisch. Orlova et al. (2005) geven een overzicht van de recente taxonomische inzichten.

Bron

Auteur(s)

Bruyne, R.H. de, Haaren, T. van, Koese, B.