Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Quaggamossel Dreissena bugensis

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Dreissenidae [familie]
Dreissena [genus] (2/1)
bugensis [soort]

Vermoedelijk is de soort, al dan niet geholpen door de mens (o.a. in ballastwater van schepen) Nederland binnengedrongen via het Main-Donaukanaal. Omdat de eerste West-Europese vondst van de quaggamossel werd verricht in de westelijke Rijn (Hollands diep) is ook import via de Rotterdamse haven als hypothese geopperd. De dieren zouden uit Noord-Amerika afkomstig kunnen zijn. Van der Velde & Platvoet (2007) achten import via de Donau aannemelijker.

Bron

Auteur(s)

Haaren, T. van, Bruyne, R.H. de, Koese, B.