Overslaan en naar de inhoud gaan

Quaggamossel Dreissena bugensis

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Dreissenidae [familie]
Dreissena [genus] (2/1)
bugensis [soort]

Voorkomen

StatusExoot. Minder dan 10 jaar zelfstandige handhaving. (2c)
Habitatzoet
ReferentieWoRMS, World Register of Marine Species. www.marinespecies.org
ExpertBank, R.

De quaggamossel is voor het eerst aangetroffen in april 2006 in het Hollands Diep nabij Willemstad (Bij de Vaate 2006, Molloy et al. 2007). Na de vondst van 'afwijkende driehoeksmossels' in een bodemmonster, bleek bij nadere inspectie 1% van de vele duizenden driehoeksmossels tot de quaggamossel te behoren. Op basis van de afmetingen van de mosselen (20,4-24,6 mm) werd geconstateerd dat de soort tenminste in 2004 geïntroduceerd moet zijn. In september 2007 werden vele quaggamossels (40% van ruim 1000 Dreissena-schelpen) gevonden in de Rijn bij Wageningen (Soes 2007). Ook verder stroomopwaarts in de Main in Duitsland werden in 2007 quaggamossels gevonden (Van der Velde & Platvoet 2007) hetgeen een kolonisatie vanuit de Donau via het Main-Donaukanaal doet vermoeden. Dit kanaal verbindt de Donau met het Rijnsysteem. Het is niet uitgesloten dat de Nederlandse dieren (deels) uit Noord-Amerika afkomstig zijn.

Thans zijn er al diverse vondsten uit het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en de randmeren en wordt wel verondersteld dat de quagga 'wellicht in de toekomst algemener zal voorkomen dan de zebramossel' (Janssen 2008) De soort is bezig met een snelle opmars die echter nog onvoldoende in kaart is gebracht. Van oorsprong komt de quaggamossel voor in de Dnjnepr en andere rivieren langs de noordelijke Zwarte Zee.

Verplaatsingen

Vermoedelijk is de soort, al dan niet geholpen door de mens (o.a. in ballastwater van schepen) Nederland binnengedrongen via het Main-Donaukanaal. Omdat de eerste West-Europese vondst van de quaggamossel werd verricht in de westelijke Rijn (Hollands diep) is ook import via de Rotterdamse haven als hypothese geopperd. De dieren zouden uit Noord-Amerika afkomstig kunnen zijn. Van der Velde & Platvoet (2007) achten import via de Donau aannemelijker.

Bron

Auteur(s)

Haaren, T. van, Bruyne, R.H. de, Koese, B.