Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Doffe erwtenmossel Euglesa casertana

Indeling

Sphaeriidae [familie]
Euglesa [genus] (14/12)
casertana [soort]

Indeling

Sphaeriidae [familie]
Euglesa [genus] (14/12)
casertana [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatzoet
ReferentieBedreigde en verdwenen land- en zoetwatermollusken in Nederland (Mollusca)
ExpertBank, R.

Recente verspreiding

In Nederland algemeen. De soort leeft in velerlei soorten wateren, ontbreekt echter in het noorden van Groningen en Friesland en is in Zeeland alleen bekend van de duin streek. Dichte populaties komen voor op zandgrond in het oosten van Nederland; in de kleigebieden van het westen is de soort minder frequent. In greppels op zandgrond en in Zuid-Limburgse beken (Meded. H. Wallbrink), niet zelden in gezelschap van P. personatum

Areaal 

P. casertanum is de enige kosmopolitisch verspreide soort van het genus.

Fossiel voorkomen 

In Nederland in het hele Kwartair. Elders in Europa vanaf het Laat-Plioceen (Reuverien) (Kuiper 1972).

Bron

Auteur(s)

Vries, J.N. de, Velde, G. van der, Meijer, T., Kuiper, J.G.J., Kuijper, W.J., Janssen, A.W., Gittenberger, E.

Publicatie