Overslaan en naar de inhoud gaan

Amerikaanse venusschelp Mercenaria mercenaria

Indeling

Veneridae [familie]
Mercenaria [genus] (1/1)
mercenaria [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De soort is vastgesteld door meerdere experts (De Bruyne et al., 2013).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) De Amerikaanse venus schelp werd meermalen geïmporteerd voor aquaculturen, met als doel te dienen als voedsel voor de mens. Dat gebeurde voor het eerst langs de Frans Atlantische kust in 1861 (Goulletquer et al., 2002) en vanaf 1925 in Groot-Brittannië (Carter, 2008). Verwilderde populaties zijn in Engeland voor het eerst gemeld in 1960 (Heppell, 1961), in Bretagne en Normandië echter al aanzienlijk eerder. De verspreiding blijft lange tijd lokaal maar neemt thans (2020) al weer een aantal jaren in verspreiding toe.
Type introductie Opzettelijk en niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1995
Jaar van eerste melding 2005
Natuurlijke verspreiding Noordelijke Atlantische Oceaan
Verspreiding in Nederland Zeeland
Verspreiding in Nederland (toelichting) De Amerikaanse venusschelp is rond 1950 in de Nederlandse wateren ingevoerd voor kweekproeven voor de aquacultuur door Dr. Korringa nabij Bergen op Zoom (nu een zoetwatergebied). Lege doubletten zijn in 1961 in het Veerse Meer aangetroffen, levende dieren in de Oosterschelde in 1995. Wolff (2005) geeft aan dat de soort zich in het wild niet voorplant. Maar al rond 1950 zijn er vondsten van de soort bekend buiten het kweekgebied. Tussen 1995-2010 volgen meer meldingen van de soort (De Bruyne et al., 2013). In 2009 werd een vrij omvangrijke populatie levende dieren ontdekt nabij Ouwerkerk. Gebaseerd op groei en afmetingen, hebben deze dieren daar ten minste 10-30 jaar geleefd (Rijken, 2009). Dit maakt het zeer aannemelijk dat deze soort zich al minstens 20 jaar geleden in ons land heeft gevestigd en inmiddels is ingeburgerd. Ook na 2010 is de soort op veel locaties in de Oosterschelde aangetroffen en is het areaal nog verder toegenomen.
Habitats
 • Mariene habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Wijze van introductie
 • Vrijlating in natuur voor gebruik
 • Visserij
 • Impact Nieuwe bron in voedselweb
  Ecologische impact (toelichting) Het is mogelijk dat als de soort verder toeneemt bepaalde bodemdieren verdringt.
  Economische impact (toelichting) Er zijn tot op heden geen economische gevolgen van deze soort bekend.

  Publicaties