Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleverige poelslak Myxas glutinosa

Foto: Bram Koese

Indeling

Lymnaeidae [familie]
Myxas [genus] (1/1)
glutinosa [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatzoet
ReferentieBedreigde en verdwenen land- en zoetwatermollusken in Nederland (Mollusca)
ExpertBank, R.

Recente verspreiding

De soort is bekend van een vrij groot aantal vindplaatsen en was vermoedelijk nog algemener dan men op basis van die meldingen mag aannemen. De dieren worden namelijk gemakkelijk over het hoofd gezien omdat ze buiten het water moeilijk als slakken herkenbaar zijn. Inmiddels is de karakteristieke biotoop met krabbenscheer steeds zeldzamer aan het worden, o.a. door het inlaten van Rijnwater (Smolders & Roelofs 1995). Vermoedelijk is dat een van de oorzaken van het sterk teruggelopen aantal meldingen van M. glutinosa uit Nederland. De laatste jaren vooral nog gemeld uit het midden van het land.

Areaal

In het laagland, in grote delen van Europa, oostwaarts tot in Noordwest-Azië (West-Siberië). Hierbij is geen sprake meer van een samenhangend verspreidingsgebied. In Duitsland geldt de soort bijv. als bijna uitgestorven (Falkner 1990).

Fossiel voorkomen

M. glutinosa werd gevonden in holocene moeraskalkafzettingen bij Gulickshof (Susteren, Limburg) en in het Laat-Tiglien van groeve Maalbeek (Belfeld, Limburg). Op de laatste vindplaats werden ook veel zaden van krabbenscheer aangetroffen (zie ook onder ‘Recente verspreiding’).

Bron

Auteur(s)

Vries, J.N. de, Velde, G. van der, Meijer, T., Kuiper, J.G.J., Kuijper, W.J., Janssen, A.W., Gittenberger, E.

Publicatie