Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Zeeforel Salmo trutta subsp. trutta

Indeling

Salmo [genus]
trutta [soort] (2/1)
trutta [ondersoort]

Indeling

Salmo [genus]
trutta [soort] (2/1)
trutta [ondersoort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. ( 1b

1b Incidenteel/PeriodiekOp eigen kracht ons land bereikt, heeft zich minder dan 10 jaar achtereen voortgeplant. Ook voor toevallige gasten en soorten die periodiek (wintergasten) in ons land voorkomen/kwamen.

)
Habitatbrak marien zoet
ReferentieAtlas van de Nederlandse Zoetwatervissen
ExpertNie, H. de (RAVON)