Overslaan en naar de inhoud gaan

Zonnebaars Lepomis gibbosus

Foto: Jelger Herder

Indeling

Centrarchidae [familie]
Lepomis [genus] (1/1)
gibbosus [soort]

Het Rauwven (Noord-Brabant), waar de zonnebaars voor het verdwijnen van de knoflookpad zorgde. Foto Wilbert Bosman.

De zonnebaars wordt in Nederland aangetroffen in uiteenlopende watertypen, waaronder rivieren, beken, kanalen, plassen, vennen, poelen en vijvers. In stromende wateren, zoals rivieren en beken worden meestal slechts enkele exemplaren waargenomen. Door het ontbreken van geschikte voortplantingsplaatsen zijn deze wateren voor de zonnebaars niet optimaal (Lenders 2000). Snelstromende wateren worden gemeden (Kottelat & Freyhof 2007). Hoge dichtheden van de soort zijn in Nederland vastgesteld in vennen, poelen en plassen (Databank RAVON). Deze kunnen vegetatierijk zijn, maar hebben vaak (deels) kale oevers. In zijn oorspronkelijke leefgebied wordt de soort ook aangetroffen in dergelijke watertypen (Page & Burr 1991).

Voor een succesvolle voortplanting zijn ondiepe oevers nodig, waar het water snel opwarmt. In een bodem van zand of kiezels worden nestkuilen gemaakt waarin de eieren worden afgezet. Er worden geen bijzondere eisen gesteld aan de waterkwaliteit. De soort kan ook in estuaria voorkomen, met een zoutgehalte tot 18.2‰ (Kottelat & Freyhof 2007).

Bron

Auteur(s)

Spikmans, F.