Overslaan en naar de inhoud gaan

Zonnebaars Lepomis gibbosus

Foto: Jelger Herder

Indeling

Centrarchidae [familie]
Lepomis [genus] (1/1)
gibbosus [soort]

De zonnebaars wordt tot acht jaar oud en is na één tot drie jaar geslachtsrijp. De voortplanting vindt plaats bij een watertemperatuur rond de 16 tot 20 graden. In Nederland paait de soort pas in de zomer. In ondiepe oeverzones, bij voorkeur op een open en zonnige plaats, wordt een nestkuil gemaakt door het mannetje. Deze nestkuilen worden op geschikte plekken naast elkaar gemaakt. Bij het schonen van vennen ontstaan geschikte voortplantingsplaatsen waardoor de soort onbedoeld geholpen wordt (Van Kleef et al. 2008). De nestkuilen en de omgeving worden vrij gemaakt en vrij gehouden van begroeiing. De eieren worden in de nestkuil afgezet, waarna deze door het mannetje nog enige tijd worden verzorgd en verdedigd.

In Europa is de groeisnelheid lager dan in zijn oorspronkelijke leefgebied. De zonnebaars is een opportunistische carnivoor. Afhankelijk van de grootte van het dier varieert het dieet van ongewervelden zoals insecten(larven), wormen en slakken tot gewervelden, zoals amfibieën(larven) en vissen (Lenders 2000).

Zijn grote aanpassingsvermogen maakt de zonnebaars tot een zeer succesvolle invasieve soort. Naar gelang de omstandigheden wordt de leeftijd en afmeting waarop de zonnebaars geslachtrijp wordt aangepast. Ook de mate waarin geïnvesteerd wordt in het bouwen van een nest en beschermen van eieren en larven kan variëren (Fox et al. 2007). Op deze wijze kan de soort snel en succesvol reageren op veranderende omstandigheden en is zo in het voordeel ten opzichte van andere (inheemse) soorten.

Bron

Auteur(s)

Spikmans, F.