Overslaan en naar de inhoud gaan

Blauwband Pseudorasbora parva

Foto: Frank Spikmans

Indeling

Cyprinidae [familie]
Pseudorasbora [genus] (1/1)
parva [soort]

De blauwband is in zijn biotoopkeuze niet erg selectief. Hij komt voor in zowel stilstaande als stromende wateren, zoals poelen, vijvers,  meren, plassen, sloten, beken, rivieren en kanalen. De hoogste dichtheid bereikt de soort in ondiepe, rijk begroeide, stilstaande wateren, vaak gelegen in de uiterwaarden. De blauwband wordt ook regelmatig in beken aangetroffen. De blauwband gebruikt  de rivier voor zijn dispersie en koloniseert zo nieuw leefgebied. De soort is tolerant voor extreme omstandigheden (lage waterstand, hoge watertemperatuur, lage zuurstofconcentratie, waterverontreiniging en algenbloei). De voortplanting vindt plaats in voornamelijk stilstaande wateren zoals poelen, en plassen met een relatief hoge watertemperatuur.

Bron

Auteur(s)

Spikmans, F.