Overslaan en naar de inhoud gaan

Hazelworm Anguis fragilis

Foto: Dick Belgers

Indeling

Anguidae [familie]
Anguis [genus] (1/1)
fragilis [soort]

Begeleidende soorten

Alle amfibieën- en reptielensoorten kunnen gezamenlijk met de hazelworm worden aangetroffen. De levendbarende hagedis is zowel een belangrijke alledaagse begeleider als de belangrijkste karakteristieke begeleider. Zandhagedis, gladde slang, ringslang en adder zijn de andere karakteristieke begeleiders: hun verspreidingsgebied vertoont een relatief grote overlap met dat van de hazelworm. Het zijn typische soorten van open bos- en heidegebieden op de hoge zandgronden.

Voedsel

Aangenomen wordt dat de hazelworm voornamelijk leeft van regenwormen en naaktslakken. De hazelworm is aan deze glibberige prooien aangepast door zijn schuin naar achteren geplaatste tanden. De reukzin is goed ontwikkeld. Door reuk en zicht te combineren vindt de hazelworm zijn prooi. Ze beperken zich voornamelijk tot langzaam bewegende prooidieren. In Italiaans voedselonderzoek werden gemiddeld per maag vier tot vijf prooidieren aangetroffen, waarvan 70% regenwormen en andere ‘zachte’ prooien (Luiselli 1992). Ook arthropoden zoals spinnen worden gegeten (Dely 1981). Er is ook een veldwaarneming bekend van een hazelworm die een levendbarende hagedis eet (Phil Wilmer pers. med. met foto).

Predatoren

Tot de predatoren behoren fazant, patrijs, ooievaar, roofvogels, uilen, kraaien, reptielen, ratten en roofdieren als egel, vos, marters, das en huiskatten (o.a. Beebee & Griffiths 2000, Petzold 1971). Van buizerds is bekend dat zij zich soms specialiseren in het vangen en eten van hazelwormen. De voornaamste predator onder de reptielen is de gladde slang en ook de adder eet wel eens een hazelworm. Pasgeboren hazelwormen worden ook wel gegeten door padden en zelfs door grote loopkevers.

Bron

Auteur(s)

Creemers, R.C.M., Spitzen-van der Sluijs, A.

Publicatie

  • Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.