Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostelijke ringslang Natrix natrix

Indeling

Natricidae [familie]
Natrix [genus] (2/1)
natrix [soort]

Indeling

Natricidae [familie]
Natrix [genus] (2/1)
natrix [soort]

Herkenning Wurgslang met in de nek twee zwarte en twee geel of soms oranje vlekken (“ring”) en variabele vlektekening op de flanken. Oog met ronde pupil. Bruine of grijsbruine grondkleur. Inclusief staart tot ca. 120 cm (vrouwtjes), mannetjes tot 90 cm. Eierleggend. Volwassen vrouwtjes tot ca. 450 gram, mannetjes in de regel tot 100 gram.

Voorkomen In waterrijke gebieden, met name ten noorden van de grote rivieren. Op de zandgronden vooral op overgangen van bijv. stuwwallen naar lager gelegen gebieden. Ze komen ook voor in laagveen, maar hebben daar wel vaak iets hogere gronden (oeverwallen, dijklichamen) nodig voor de overwintering.

Biotoop Laagveen en andere waterrijke gebieden. Vaak ook algemeen in landgoederenzones (parken en kastelen) en delen van het IJsselmeer/randmeren. Migreert veel op zoek naar eiafzetplekken of nieuwe fourageergebieden. Maakt volop gebruik van kunstmatige eiafzetplekken (broeihopen, mestvaalten en composthopen). Deels cultuurvolgend.

Seizoen April - september (6 mnd.)