Overslaan en naar de inhoud gaan

Baardvleermuis Myotis mystacinus

Foto: Paul Van Hoof

Indeling

Myotis [genus] (8/6)
mystacinus [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieAtlas van de Nederlandse zoogdieren (3e herziene druk)
ExpertHollander, H. (Zoogdiervereniging)

Trend

Trend gehele periode: Matige toename
Trend laatste 10 jaar: Matige toename

Bron: ZV, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

De baardvleermuis komt in heel Nederland voor, maar is over het algemeen een zeldzaamheid. Uit met name de zomerperiode zijn maar weinig waarnemingen bekend. Dat komt waarschijnlijk doordat de baardvleermuis met een batdetector moeilijk van enkele andere Myotis-soorten onderscheiden kan worden. Verspreid over heel Nederland zijn wel kolonies gevonden, en zicht- en detectorwaarnemingen gedaan.

In de winter wordt hij echter vrijwel overal in Nederland aangetroffen, met (in vergelijking tot andere soorten) redelijk grote aantallen. Van de baardvleermuis is bekend dat hij doorgaans tussen zomer- en winterverblijf geen grote afstanden aflegt zodat deze soort in de zomer mogelijk algemener is dan tot nu bekend.

Bron

Auteur(s)

Korsten, E.

Publicatie