Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Watervleermuis Myotis daubentonii

Foto: Kasper Hendriks