Overslaan en naar de inhoud gaan

Amerikaanse nerts Neovison vison

Foto: Menno van Duijn

Indeling

Mustelidae [familie]
Neovison [genus] (1/0)
vison [soort]

Indeling

Mustelidae [familie]
Neovison [genus] (1/0)
vison [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Nee
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De Amerikaanse nerts vestigt zich in Nederland niet of nauwelijks in het wild. Er ontsnappen in ons land wel Amerikaanse nertsen uit nertsenfokkerijen, maar voortplanting in het wild wordt niet gezien. Nertsen verwilderen slechts zelden. In Engeland en Schotland plant de Amerikaanse nerts zich wel voort.
Vestigingsstatus Niet gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) Predatie en concurrentie
Type introductie Opzettelijk en niet opzettelijk
Jaar van eerste melding 1954
Natuurlijke verspreiding Noord-Amerika
Verspreiding in Nederland
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Ontsnapte en/of vrijgelaten individuen in de buurt van nertsenfokkerijen. Plant zich in het wild in Nederland niet tot nauwelijks voort.
  Habitats
 • Waterwegen
 • Kustgebied
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Boreaal bos
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Graslanden en heide
 • Wijze van introductie
 • Bontfokkerijen
 • Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
 • Impact
 • Predatie
 • Concurrentie
 • Ecologische impact (toelichting) Predatie van grondbroedende vogels, woelratten, amfibieën en schaaldieren. Concurrentie met bunzing.
  Economische impact (toelichting) Geen.

  Publicaties

  • Branquart, E. 2013. Risk analysis of the American mink, Neovison vison. Risk analysis report of non-native organisms in Belgium. Cellule interdépartementale sur les Espèces invasives (CiEi).
  • Dekker, J.J.A. 2012. De Amerikaanse nerts in Nederland. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen. [link]