Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Beverrat Myocastor coypus

Foto: Gerard Blokhuis

Indeling

Echimyidae [familie]
Myocastor [genus] (1/1)
coypus [soort]

De beverrat kan in poldergebieden en langs rivieren een bedreiging vormen voor de dijken, die verzwakt worden als de beverrat holen in de dijk graaft. Daarom wordt hij actief bestreden onder verantwoording van de waterschappen, die hiervoor bestrijders in dienst hebben. De beverrat is opgenomen in de appendix van Richtlijn 77 van de EU als een soort waarvan schade aan de biodiversiteit bewezen is en waarvan eliminatie sterk wordt aanbevolen.

In Italië waren beverratten er de oorzaak van dat broedsels van witwangsterns (Chlidonias hybrida) sterk afnamen door de bedekking van waterlelies te vernietigen in Valli di Argenta (Important Bird Area). De habitats van twee bedreigde soorten in Japan, een libel (korenbout) Libellula angelina en een vis (karperachtige) Acheilognathus longipinnis, worden bedreigd door beverratten.

Overbegrazing door de beverrat veroorzaakt lokale extinctie van waterplanten en de destructie van rietkragen en paaiplaatsen voor vis. Beverratten voeden zich met wortels en jonge scheuten van moerasplanten, want kan leiden tot instorten van plantengemeenschappen en erosie in kust/rivierhabitats. In de Mississippi was sprake van aantasten van wortels van zeegras, met als gevolg erosie van zandduinen. In hoge dichtheden kunnen beverratten moeras omzetten in open water door consumptie van enorme hoeveelheden planten.

Habitatdestructie door beverratten bedreigt zeldzame moerassoorten (vogels, vissen, evertebraten). Beverratten zijn tot slot een reservoir van verschillende ziektes en veroorzaken schade aan de landbouw. Ze foerageren onder andere op suikerriet, alfalfa en wortelgewassen; in Nederland ook suikerbieten en maïs.

Bron

Auteur(s)

Hollander, H.