Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Beverrat Myocastor coypus

Foto: Gerard Blokhuis

Indeling

Echimyidae [familie]
Myocastor [genus] (1/1)
coypus [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De beverrat is afkomstig uit Zuid-Amerika, en komt sinds 1934 voor in Nederland. De beverrat kan niet tegen vorst, bij strenge vorst kan regionaal de hele populatie verdwijnen. In de periode 1995-2009 is in Nederland intensief bestreden waardoor hij tot de landsgrens was teruggedrongen met 3 kleine restpopulaties in Overijssel, Zuid-Holland en Groningen. Beleid is wegvangen van dieren bij de grens en terugdringen tot de landsgrens. In Engeland en België is succesvol bestreden, in Duitsland niet.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) In jaren zonder strenge winters neemt de populatie toe.
Type introductie Opzettelijk en niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1920 - 1929
Jaar van eerste melding 1934
Natuurlijke verspreiding Zuid-Amerika
Verspreiding in Nederland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Overijssel
 • Zuid-Holland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) De beverrat is teruggedrongen tot de landsgrens, maar lokaal kunnen nog restpopulaties voorkomen.
  Habitats
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Wijze van introductie Bontfokkerijen
  Impact
 • Herbivorie
 • Sociaal-economisch
 • Ecologische impact (toelichting) Door overbegrazing veroorzaakt de beverrat lokale uitsterving van waterplanten en de destructie van rietkragen en paaiplaatsen voor vis. Doordat beverratten zich voeden met wortels en jonge scheuten van moerasplanten kan dit leiden tot erosie in kust- en rivierhabitats.
  Economische impact (toelichting) Beverratten ondermijnen door hun graafactiviteiten oevers van rivieren en dijken, waardoor deze instabiel kunnen worden. Hierdoor wordt de waterafvoer beïnvloedt. Beverratten zijn een reservoir van verschillende ziektes en veroorzaken schade aan de landbouw. Ze foerageren onder andere op suikerbieten en maïs. De kosten als gevolg van schade door en bestrijding van beverratten in Europa is geschat op ruime € 65 miljoen per jaar.

  Publicaties