Overslaan en naar de inhoud gaan

Siberische grondeekhoorn Tamias sibiricus

Foto: Gerard Visser

Indeling

Sciuridae [familie]
Tamias [genus] (1/1)
sibiricus [soort]

In hun natuurlijk verspreidingsgebied kunnen de grondeekhoorns, bij hoge dichtheden en een te laag natuurlijk voedselaanbod, veel schade toebrengen aan landbouwgewassen, graanvelden, groenteteelten en boomgaarden, met soms zelfs massale migraties naar deze gronden. Ook jonge bosaanplantingen en de zaadoogst van wilde planten, ceder en hazelaar worden soms zwaar aangetast.

In België werd verondersteld dat de Siberische grondeekhoorn een achteruitgang in populaties van (deels grondbroedende) vogels veroorzaakte (fluiter, roodborst, fitis en tjiftjaf). Een nader onderzoek hiernaar leverde echter geen bewijs. Er werd zelfs geen agressiviteit waargenomen tussen naast elkaar foeragerende grondeekhoorns en koolmezen of huismussen.

Daarnaast verwachtte men een negatieve invloed op de inheemse rode eekhoorn. Ook hiervoor werden in Vlaamse (Zoniënwoud) en Nederlandse (Tilburg) onderzoeken tot nu toe geen concrete aanwijzingen gevonden. Toch verwacht men dat in jaren met grote aantallen Siberische grondeekhoorns en een laag voedselaanbod de voedselcompetitie met andere (inheemse) zaadetende zoogdier- en vogelsoorten waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn. De soort vormt mogelijk een reservoir voor Lyme.

Bron

Auteur(s)

Hollander, H.