Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijeneter Merops apiaster

Foto: Marcel de Bruin

Indeling

Meropidae [familie]
Merops [genus] (2/0)
apiaster [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Deze aan warme gebieden gebonden, insectivore holenbroeder van steilwanden bereikt in Europa zijn noordelijkste verspreidingsgrens in Midden-Frankrijk, Noord-Italië, Slowakije en Oekraïne. Ook boven deze lijn duiken nu en dan broeden­de Bijeneters op, noordelijk tot in Denemarken en Finland. In Zwitserland en Zuid-Duitsland werd in de jaren negentig jaarlijks gebroed, terwijl Vlaanderen in 1996 de eerste broedgevallen mocht begroeten, gevolgd door nieuwe gevallen in 1997 en (mislukt) 2000 (Schmid et al. 1998, de Smet et al. 1999, Wendt 1999, Symens 2000). Bij deze noordelijke gevallen gaat het deels om vogels die tijdens de terugkeer vanuit de bezuiden de Sahara liggende overwinteringsgebieden zijn ‘doorgeschoten’. Mogelijk bestaat er echter ook een tendens tot noordwaartse uitbreiding van het broedareaal (Hagemeijer & Blair 1997).

In Nederland zijn in de 20e eeuw broedgevallen vastgesteld in 1964 te Haelen (lb), in 1965 (3 paren) op Terschelling en in 1983 op Texel (van den Berg & Bosman 2001). De eerste broed­pogingen van de nieuwe eeuw deden zich voor in 2001 op een zandafgraving bij het Groningse Harkstede (atlasblok 07-45). Twee paren groeven hier een nestholte uit en kwamen tot eileg, maar door menselijke verstoring mislukten de broed­pogingen (van Ommen 2001). In 2002 waren er drie nesten in het Lauwersmeer, waarvan één sucesvol was (vier jongen uitgevlogen). Bij Castricum mislukte een nestpoging (Dutch Birding 24, 2002: 252, met aanvullingen). Omdat tegenwoordig jaarlijks Bijen­eters worden gezien in Nederland (in de atlas­periode 12 meldingen in 1998, 4 in 1999 en 8 in 2000; data BSP niet-broedvogels van SOVON) lijkt de kans op nieuwe broedgevallen zeker aanwezig. Men zij dus bedacht op de aanwezigheid van deze kleurrijke verschijning bij een Nederlandse steilwand!

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.