Overslaan en naar de inhoud gaan

Gierzwaluw Apus apus

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Apodidae [familie]
Apus [genus] (5/1)
apus [soort]

De Gierzwaluw, die vrijwel zijn hele leven in de lucht doorbrengt, broedt van Noord-Afrika tot ver in Fenno-Scandinavië en oostelijk tot in China. De Nederlandse broedvogels vertoeven ‘s winters in Afrika ten zuiden van de evenaar en zijn van eind april of begin mei tot in juli, uiterlijk september, in ons land aanwezig. Van oorsprong is de soort een broedvogel van rotsen, die in sommige gebieden ook in boomholtes nestelt (Finland, Polen). Bij ons hebben Gierzwaluwen de kunstmatige rotsen van de bebouwing veroverd. Het zijn er meestal in kolonieverband huizende stadsbewoners geworden, die ook in dorpen en geïsoleerde bouwsels kunnen broeden. Ze nestelen onder dakpannen, dakgoten, dakkapellen, boeidelen van Mansardedaken en accepteren ook aangeboden nestgelegenheid in de vorm van neststenen, nestkasten en speciaal vervaardigde gierzwaluwpannen. Wanneer Gierzwaluwen in hun broedgebieden arriveren, kunnen geschikte nestplaatsen al door Huismussen, Spreeuwen of andere vogelsoorten bezet zijn. Gierzwaluwen zien er geen been in om deze eigenaars te verwijderen. Het voedsel bestaat uit kleine insecten en spinnen die in de lucht worden gevangen. 

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.