Overslaan en naar de inhoud gaan

Kievit Vanellus vanellus

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Charadriidae [familie]
Vanellus [genus] (7/1)
vanellus [soort]

Herkenning
31 cm. Karakteristieke vogel van agrarisch gebied. Een forse, metaalgroene en zwart-witte plevierachtige, met lange kuif en brede zwarte borstband, contrasterend met witte onderdelen. Kenmerkend zijn de brede vleugels en de relatief langzame, flappende vlucht. Staart wit met brede zwarte eindband; onderstaartdekveren rossig-beige.

Verspreiding en voorkomen
Broedt in Europa, Belarus, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Kazachstan en Mongolië. Is trekvogel. In Nederland zeer talrijke broedvogel, wegtrekkend, doortrekker en wintergast zeer groot aantal.

Biotopen
Agrarische gebieden, drassige heidevelden, moerassen, duinen, etcetera.

Voedsel
Plevierachtige foerageermethode van lopen of rennen, stoppen, pikken. Heeft uitgebreid dieet van allerlei ongewervelden, die in of op de bodem leven.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4, soms 2, 3 of 5. Peervormig tot ovaal. Glad maar niet glanzend. Crème-achtig-geelbruin of grijsachtig: of bruin of olijfkleurig getint. Zelden blauwachtig of roodachtig. Getekend met kleine zwarte sippen en vlekken, zeldzamer met onregelmatige kleine strepen of krabbels, of met grote vlekken. Even aantal vreemde varianten is bekend. Formaat 47,1 x 33,7 mm.

Geluiden
Kenmerkende zang van mannetje in het voorjaar in opvallende buitelende baltsvlucht is 'kieoewiet kieoewiet'.

Publicatie