Overslaan en naar de inhoud gaan

Kievit Vanellus vanellus

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Charadriidae [familie]
Vanellus [genus] (7/1)
vanellus [soort]

Het broedareaal van de Kievit vormt een brede band dwars over het Euraziatische continent. Oorspronkelijk was de soort een bewoner van steppen in de gematigde streken. De Kievit maakte echter dankbaar gebruik van ontginningen en uitbreiding van landbouwareaal, waardoor hij nu overal in Europa voorkomt van Lapland tot Midden-Frankrijk en Noord-Italië, en meer verbrokkeld verder zuidelijk tot in Noord-Afrika. De Nederlandse populatie is omvangrijk ten opzichte van de ons omringende landen. Nederlandse Kieviten overwinteren in Zuidwest-Europa, met kleinere aantallen op de Britse Eilanden en in Noord-Afrika. De soort nestelt in open gebieden met een korte en niet te gesloten vegetatie, zowel op grasland als akkers. In het voorjaar ingezaaide gewassen, zoals maïs, worden geprefereerd boven najaarsgewassen, die in de broedtijd vaak al te hoog zijn opgeschoten. Kleine aantallen broeden in duinen, op strandvlakten en kwelders. Het voedsel bestaat voornamelijk uit ongewervelden die van het bodemoppervlak worden gepikt.

Bron

Auteur(s)

Schekkerman, H.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.