Overslaan en naar de inhoud gaan

Goudplevier Pluvialis apricaria

Foto: Bert de Ruiter

Indeling

Charadriidae [familie]
Pluvialis [genus] (4/1)
apricaria [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland zoet brak marien
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Trend

Trend gehele periode: Matige toename
Trend laatste 10 jaar: Stabiel

Bron: Sovon, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

Goudplevieren nestelen in ruige open landschappen als toen­dra’s, hooglanden en hoogvenen. De Europese broed­gebieden omvatten vooral IJsland, Schotland en Fenno-Scandinavië.

De van uitgestrekte open heide en hoogvenen afhankelijke broedpopulatie van de Benelux, Noord-Duitsland en Denemarken is in anderhalve eeuw tijd verschrompeld tot een nietig aantal broedparen in Nedersaksen (19 paren in 1996; van Noorden 1997) en Jutland (6-10 in 1996; Grell 1998). De enorme teruggang van de oppervlakte hoogveen en open heide is hier debet aan. In tegenstelling tot enkele andere soorten heeft de Goudplevier nooit de stap weten te zetten van hoogveengebieden naar weidelandschappen.

In Nederland is de soort sinds 1937 als regelmatige broed­vogel verdwenen. Een nestvondst bij het Noord-Brabantse Budel in 1974 is vooralsnog het laatste zekere broedgeval. Op 15 km afstand, op de Groote Heide bij Leende, verbleef in 1991 kortstondig een baltsend paar dat niet tot broeden kwam (Bijlsma et al. 2001). In 1998-2000 ontbraken aanwijzingen voor broedpogingen.

Regeneratie van hoogveen en open heide zou de soort wellicht enig soelaas kunnen bieden, maar de gewenste oppervlakte, openheid en rust lijken de grootste spelbreker (van Noorden 1997). De hoogste ogen gooit het niet voor niets tot Plan Goudplevier gedoopte natuurherstel in het Drentse deel van het voormalige uitgestrekte Bourtanger Moor, dat net over de landsgrens nog enkele paartjes herbergt (Zang et al. 1995).

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.