Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine plevier Charadrius dubius

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Charadriidae [familie]
Charadrius [genus] (4/2)
dubius [soort]

De Kleine Plevier is in Europa een wijd verbreide broedvogel, die alleen ontbreekt op IJsland, in Ierland en in de noordelijkste delen van Scandinavië en Rusland. Het immense broedareaal strekt zich verder uit over Azië en Noordwest-Afrika. De broedhabitat wordt getypeerd door niet of nauwelijks begroeide bodems in een zoetwatermilieu. Een broedpaar brengt jaarlijks meestal twee broedsels groot. Als kortsnavelige oogjager foerageert de Kleine Plevier hoofdzakelijk op insecten en spinnen, aangevuld met kreeftjes, slakjes en wormpjes. Van oorsprong broedvogel van grind- en kiezelbanken in rivierdalen, verschoof de Kleine Plevier in de 20e eeuw naar door de mens gecreëerde of beïnvloede habitats. Slechts 6% van de Midden-Europese Kleine Plevieren broedt nog in natuurlijke habitats (Glutz von Blotzheim et al. 1975), in Groot-Brittannië nog minder (Parrinder 1989). De Kleine Plevier overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara. Nederlandse broedvogels volgen tijdens de najaarstrek een zuidwestelijke tot zuidelijke koers en keren vanaf midden maart weer terug op de broedplaatsen. 

Bron

Auteur(s)

Strucker, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.