Overslaan en naar de inhoud gaan

Scholekster Haematopus ostralegus

Foto: Henk Olieman

Indeling

Haematopus [genus] (1/1)
ostralegus [soort]

De in Nederland broedende Scholeksters behoren tot de West-Europese continentale populatie, die noordwaarts voorkomt langs de kusten van Noordzee, Atlantische Oceaan en Oostzee, met geïsoleerde populaties langs de Franse kust (Hulscher et al. 1996). De soort broedt in Nederland langs de kust en in het binnenland, een beeld dat zich in Duitsland 75 km oostwaarts voortzet. Broedvogels in het Waddengebied overwinteren vooral ter plaatse, die uit de noordelijke helft van Groningen, Friesland en Noord-Holland in de nabijgelegen Waddenzee, en de rest van de binnenlandse populatie in het Deltagebied. Veel jonge vogels trekken in hun eerste winter verder naar het zuiden dan hun ouders, van Noordwest-Frankrijk tot in Spanje. Een deel van de op Schiermonnik­oog geboren jongen die zich later als broedvogel op het eiland vestigen, keert terug in de tweede zomer, de meeste echter in hun derde of vierde zomer of later (Kersten 1997). Van in het binnenland geboren jongen gaat een deel in hun derde zomer voor het eerst naar de toekomstige binnenlandse broedplaatsen terug, de meeste 1-2 zomers later (van de Kam et al. 1999). Ze brengen een of meer zomers als niet-broedvogel door op sozen, arriveren later in het seizoen en vertrekken eerder dan de broedvogels (Hulscher 1985). 

Bron

Auteur(s)

Hulscher, J.B.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.