Overslaan en naar de inhoud gaan

Steltkluut Himantopus himantopus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Himantopus [genus]
himantopus [soort]

In Europa broeden Steltkluten vooral in de landen rondom de Middellandse en Zwarte Zee. Het is een opportunistische soort die nestelt in moerassige gebieden zonder getij. Belangrijkste voorwaarde voor vestiging is de aanwezigheid van ondiep water tot 20 cm. Het nest, waarin meestal vier eieren worden gelegd, bevindt zich in een kuiltje op de grond of op een bultje plantaardig materiaal, dat wordt verhoogd als het waterpeil stijgt. Het voedsel bestaat uit allerlei kleine, in het water levende ongewervelden. De soort broedt meestal in kleine kolonies, maar ook wel solitair. Vooral in jaren met droogte in de Zuid-Europese broedgebieden verplaatsen zich soms vrij aanzienlijke aantallen Steltkluten naar Noordwest-Europa. Relatief veel broedpogingen vinden dan plaats in België en Nederland. De meeste Europese Steltkluten overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara (Dubois 1992). 

Bron

Auteur(s)

Meininger, P. L.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.