Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kluut Recurvirostra avosetta

Foto: Kees Venneker

Indeling

Recurvirostra [genus] (1/1)
avosetta [soort]

De Kluut heeft een gespecialiseerde manier van voedsel zoeken: met de omhoog gebogensnavel zeeft de vogel het voedsel uit het bovenste laagje slik. Hierdoor blijft de verspreiding beperkt tot gebieden met ondiep water en een slikkerige bodem. De belangrijkste broed­gebieden liggen langs de westkusten van Europa van Zuid-Zweden tot Portugal. Nadat het broedseizoen is afgesloten, in juli, trekt het grootste deel van de Noordwest-Europese Kluten naar de Waddenzee om er te ruien (Dietrich & Hötker 1991, Meltofte et al. 1994). De ruitrek kan plaatsvinden in tegenovergestelde richting van de najaarstrek, wat bij steltlopers uitzonderlijk is. De belangrijkste overwinteringsgebieden liggen langs de Atlantische kusten van Frankrijk, Portugal en Senegal.

Bron

Auteur(s)

Arts, F.

Publicatie