Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kemphaan Calidris pugnax

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Scolopacidae [familie]
Calidris [genus] (19/1)
pugnax [soort]

Het broedgebied van de Kemphaan strekt zich uit van West-Europa tot Oost-Siberië over zowel gematigde, boreale als subarctische klimaatzones. Nederland vormt, met Oost-Engeland, de zuidwestgrens van dit enorme areaal. Op het menu prijken overwegend insecten(larven) die in water, oevers en graslanden leven, zo ook slakjes en regenwormen. De Nederlandse broedvogels overwinteren vermoedelijk vooral in de natte Sahelzone van Senegal en Mali, deels ook zuidelijker (vrouwen) of noordelijker (mannen), tot in Nederland toe. Van veel grotere betekenis is Nederland in voor- en najaar. De provincie Friesland behoort in het voorjaar tot de belangrijkste doortrekgebieden van de soort in West-Europa, waarbij de aantallen begin april kunnen oplopen tot 50.000 (Wymenga 2000). Een maand later vangen de Nederlandse Kemphennen aan met de eileg.

Bron

Auteur(s)

Kleefstra, R.

Publicatie