Overslaan en naar de inhoud gaan

Grutto Limosa limosa

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Limosa [genus]
(2 soorten in totaal / 1 gevestigd)
limosa [soort] (2/1)

De Grutto broedt in de gematigde streken van West-Europa tot aan het Siberisch Laagland in Rusland. Binnen dit gebied bereikt de soort zijn hoogste dichtheid in Nederland, waar bijna de helft van de Europese populatie broedt. Duitsland, Polen, Europees Rusland en Oekraïne huisvesten eveneens veel Grutto’s, terwijl ze in Engeland en Frankrijk vrijwel ontbreken. De Nederlandse Grutto’s brengen de winter door langs de West-Afrikaanse kusten, in de rijstvelden en rivierdelta’s van Guinee-Bissau en Senegal. Ook in Mali overwinteren Grutto’s (Beintema et al. 1995). In Nederland broeden Grutto’s vooral in matig intensief gebruikte graslanden. Kruidenrijke, licht bemeste en laat gemaaide hooilanden genieten de voorkeur. Ze bieden volwassen Grutto’s voedsel in de vorm van regenwormen en emelten, terwijl de kuikens er foerageren op insecten in lang gras. Meer natuurlijke habitats als natte heidevelden en hoogvenen zijn vandaag de dag niet of amper meer bezet. 

Bron

Auteur(s)

Wymenga, E.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.