Overslaan en naar de inhoud gaan

Bonte strandloper Calidris alpina

Foto: Dirk-Jan Saaltink

Indeling

Calidris [genus]
(20 soorten in totaal / 1 gevestigd)
alpina [soort] (3/0)

Herkenning
19 cm. Eén van de meest talrijke steltlopers. Kleine steltloper met lange zwarte gebogen snavel. Adult in zomerkleed met zwart gestreepte kastanjebruine kruin en bovendelen, grijswitte oorstreek en keel, gestreepte borst, zwarte vlek op buik, omzoomd door grijswit. In winterkleed bruiniggrijze bovendelen en witte onderdelen. Juveniel in nazomer lijkt sterk op adult maar heeft meer beige dan kastanjebruine bovendelen en grote zwarte vlekken op borst, die wel wat lijken op zwarte buik van adult. Komt meestal in groepen voor, van enkele tientallen tot duizenden. In de vlucht lijken enorme troepen dan weer donker, dan weer wit, door sterk gesynchroniseerd vlieggedrag. Gebogen houding tijdens foerageren.

Verspreiding en voorkomen
Broedt in Noordwest-Alaska, delen van Noord-Canada, Zuidoost-Groenland, delen van Noord-Europa en Noord-Rusland. Trekt in de winter naar de Noord-Amerikaanse oost- en westkust, delen van Europa, noordelijk Afrika en Zuidwest-, Zuid- en Oost-Azië. In Nederland doortrekker en wintergast in zeer groot aantal.

Biotopen
In de Waddenzee op slikkige wadplaten, ook op moddervlaktes, maar vooral in getijdegebieden. Veel schaarser bij zoet water. Tamelijk zeldzaam op het strand, wel steeds vaker ook in weilanden met plassen.

Voedsel
Voornamelijk ongewervelden als insecten en wormen. Foerageert door pikken of boren, onder andere afhankelijk van het substraat.

Eieren
Aantal eieren in legsel normaal 4, soms 2-6. Ovaal tot kort peervormig. Glad en licht glanzend. Licht tot zeer licht olijfkleurig of groenachtig, of blauwgroen. Donkerbruin, olijfbruin en soms licht violet-grijs gevlekt en gespikkeld. Tekening zeer wisselend. Kleine vlekken eerder talrijk, grote vlekken schaars. Tekening aan de stompe pool meer geconcentreerd, kapvormig mogelijk. Grotere tekens vaak schuinstaand en langwerpig. Formaat 34,8 x 24,8 mm.

Geluiden
Roep een schril 'trrie'. Zang, in vlucht en op de grond, een gonzend trillen, een uitgebreide variatie op de roep.

Publicatie