Overslaan en naar de inhoud gaan

Steenloper Arenaria interpres

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Scolopacidae [familie]
Arenaria [genus] (1/0)
interpres [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatland marien
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Trend

Trend gehele periode: Matige afname
Trend laatste 10 jaar: Stabiel

Bron: Sovon, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

Steenlopers zijn kustgebonden broedvogels van arctische streken noordelijk tot Spitsbergen en Groenland. De zuidgrens van het Europese broedgebied ligt in zuidelijk Scandinavië en lijkt noordwaarts op te schuiven. Zo boet de Waddenzee als broedgebied al enkele eeuwen aan belang in. De huidige broedpopulatie is er, ondanks een recente opleving, minimaal: enkele paren in het Deense deel (Grell 1998) en maximaal zeven in Sleeswijk-Holstein, Duitsland (Hälterlein et al. 2000). In Neder­saksen is broeden nooit bewezen (Zang et al. 1995).

Steenlopers broeden pas in het derde tot zesde levensjaar. Mogelijk zijn het vooral niet-geslachtsrijpe vogels die in de Waddenzee en het Deltagebied overzomeren, en zich aldus een reis naar de broedgebieden besparen. Incidenteel zou overzomeren tot een broedgeval binnen onze landsgrenzen kunnen leiden. In 1995 werd een territoriaal paar gemeld op de kwelder van de Westpolder bij Hornhuizen (gr). Hoewel de vogels alarmeerden, werd geen nest gevonden (Koks 1998a). Een incidenteel broedgeval in het Wadden- of Deltagebied valt niet uit te sluiten. 

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.