Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Wulp Numenius arquata

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Scolopacidae [familie]
Numenius [genus] (3/1)
arquata [soort]

Als broedvogel behoort de Wulp tot de meest verbreide Europese steltlopers. De grootste populaties komen voor in Groot-Brittannië en Fenno-Scandinavië (vooral Finland). De Wulp broedt zowel in zeer open als tamelijk gesloten landschappen, in Nederland tegenwoordig vooral op grasland. In zachte winters kan hij al eind januari in het territorium arriveren. Door de opvallende baltsvlucht en vérdragende zang is de Wulp gemakkelijk te inventariseren. De eileg start gemiddeld op 10 april en de nesten komen na vier weken uit. De kuikens worden in vijf weken vliegvlug. De meeste Wulpen verlaten de broedgebieden in juni-juli. Onze broedvogels overwinteren grotendeels langs de kusten van Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje.

Bron

Auteur(s)

Gerritsen, G.

Publicatie