Overslaan en naar de inhoud gaan

Watersnip Gallinago gallinago

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Scolopacidae [familie]
Gallinago [genus] (2/1)
gallinago [soort]

Het verspreidingsgebied van de Watersnip omvat de noordelijke delen van Euraziƫ. In Noordwest-Europa broeden meer dan een half miljoen paren, waarvan het overgrote deel in Fenno-Scandinaviƫ en op IJsland. In Nederland is de Watersnip een kritische weidevogel, die bij voorkeur in zeer natte graslanden broedt (waterpeil 0-20 cm beneden maaiveld), met een sterke nadruk op veengronden. Ook komt de soort voor op enigszins vergraste en natte gemaaide rietlanden, in verlandingsvegetaties met een relatief open structuur (bijvoorbeeld trilveen) en op natte (hei)schrale percelen. Nederlandse broedvogels overwinteren langs de Atlantische kusten van Engeland tot Marokko. In augustus en september passeren grote aantallen trekkers ons land, dat (zij het in afnemende mate) een belangrijk ruigebied voor de Watersnip vormt (Beintema et al. 1995).

Bron

Auteur(s)

Brandsma, O.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.