Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwarte stern Chlidonias niger

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Laridae [familie]
Chlidonias [genus] (3/1)
niger [soort]

De West-Palearctische ondersoort van de Zwarte Stern, waartoe de Nederlandse broedvogels behoren, broedt van West-Europa tot ver ten oosten van de Oeral in Siberië. De meest noordelijke broedplaatsen bevinden zich in Finland en Noordwest-Rusland, de meest zuidelijke in het mediterrane gebied. Nederland ligt aan de uiterste westrand van de Europese verspreiding. Zwarte Sterns broeden in ondiepe en matig voedselrijke moerassen en in agrarische gebieden met veel sloten. Het voedsel bestaat in de broedtijd uit een breed pakket dat vissen(broed), amfibieën en hun larven omvat, naast waterinsecten, vliegende insecten, regenwormen en andere ongewervelden. Na de broedtijd verzamelen Zwarte Sterns zich in enkele Europese, nabij de kust gelegen wetlands; de belangrijkste verzamelplaatsen zijn het IJsselmeer (Nederland), de Sivash (Oekraïne) en de Baai van Venetië (Italië) (van der Winden & Nesterenko 2001). Het IJsselmeergebied spant de kroon met 100.000-200.000 vogels in juli-augustus (Karman et al. 1995). Zwarte Sterns overwinteren voor de kusten van Afrika tussen Mauretanië en het zuiden van Namibië. De Nederlandse Zwarte Sterns broeden van eind april tot in augustus. Ze brengen één legsel groot; na verlies van eieren of kleine jongen wordt een vervolglegsel geproduceerd.

Bron

Auteur(s)

Winden, J. van der

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.