Overslaan en naar de inhoud gaan

Lachstern Gelochelidon nilotica

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Laridae [familie]
Gelochelidon [genus] (1/0)
nilotica [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatmarien
ReferentieZeldzame vogels van Nederland – Rare birds of the Netherlands. Avifauna van Nederland 1

Deze voormalige broedvogel van ons land kent een bijna kosmopolitisch voorkomen langs laaggelegen kusten en in delta’s, maar ook meren, rivieren en moerassen in het binnenland. De soort is namelijk minder afhankelijk van (zout) water dan andere sterns, foerageert graag boven landbouwgebied en kan hierbij zelfs de ploeg volgen.

Al tijdens de vorige atlasperiode in 1973-77 werden geen broedgevallen meer vastgesteld. Want is de soort nu een schaarse tot vrij zeldzame doortrekker, van 1931 tot en met 1958 kwamen verschillende malen Lachsterns tot broeden in ons land (van den Berg & Bosman 2001). De dichtstbijzijnde popu­latie bevindt zich tegenwoordig in de monding van de Elbe en op enkele eilandjes in de Duitse Waddenzee. Hier nemen de aantallen gestaag af; in 1999 ging het om ongeveer 30 broedparen (Rasmussen et al. 2000), tegen 50-60 begin jaren tachtig (Hälterlein et al. 2000). De Deense populatie, die in de eerste helft van de 20e eeuw nog 200-500 broedparen omvatte, is tot minieme proporties geslonken. Hoewel er in het broedseizoen nog steeds Lachsterns in Nederland worden waargenomen (vooral Waddengebied), lijkt de kans op herkolonisatie van ons land zeer gering.

Bron

Auteur(s)

Ottens, G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.