Overslaan en naar de inhoud gaan

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Laridae [familie]
Chroicocephalus [genus] (3/1)
ridibundus [soort]

Binnen Europa, waar hij in geen land ontbreekt, zijn de gebieden rond de Botnische Golf, Oost- en Noordzee het dichtst met Kokmeeuwen bevolkt: ongeveer één miljoen paren. De Nederlandse broedvogels worden in de winter teruggemeld uit de kustgebieden van Nederland en Engeland tot Noord-Afrika en de westelijke Middellandse Zee. Hun plaats wordt opgevuld door broedvogels uit het Oostzeegebied. De broedvogels foerageren veel op grasland en duiken in groten getale op tijdens het ploegen en mesten. Het voedsel bestaat overwegend uit regenwormen, kleine vis, emelten en andere insecten(larven). Bekend is ook het opvallende gedrag dat Kokmeeuwen vertonen wanneer ze op vliegende mieren jagen. Langs de kust verorberen Kokmeeuwen bovendien garnalen, wadpieren en ander marien voedsel. De broedplaatsen worden in maart-april bezet. In mei wordt er volop gebroed en de jongen vliegen gewoonlijk in juni uit. 

Bron

Auteur(s)

Majoor, F., Dijk, A. J. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.