Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Laridae [familie]
Hydrocoloeus [genus] (1/1)
minutus [soort]

Hoewel Dwergmeeuwen op trek een gewone verschijning zijn in ons land, is broeden eerder als incidenteel aan te merken. De dichtstbijzijnde broedplaatsen vinden we in Finland en de Baltische staten. De Nederlandse broedgevallen concentreren zich in Friesland en Groningen, en betreffen vrijwel altijd terreinen met pioniersvegetaties zoals kwelders, schaars begroeide zandplaten en recent ingepolderde gebieden (Koks 1998b). Meestal zoeken Dwergmeeuwen daarbij de directe omgeving op van Kokmeeuwen, Kluten of sterns, wat de weinig agressieve Dwergmeeuwen voordelen biedt bij de verdediging tegen eventuele predatoren.

Bron

Auteur(s)

Koffijberg, K.

Publicatie