Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Grote mantelmeeuw Larus marinus

Foto: Menno van Duijn

Indeling

Laridae [familie]
Larus [genus] (15/5)
marinus [soort]

De Grote Mantelmeeuw, de grootste meeuw ter wereld, broedt in Europa het talrijkst langs de Atlantische kusten van Noorwegen, IJsland en de Britse Eilanden. Hij komt tevens voor langs de Oostzee en de kust van West-Frankrijk. De Europese broedpopulatie omvat 120.000 paren. De vestiging in Nederland is van recente datum. Het trekgedrag van deze broedvogels is onbekend. De in de winter in ons land aanwezige Grote Mantelmeeuwen komen grotendeels uit Noorwegen.

Bron

Auteur(s)

Weide, M.J.T. van der

Publicatie