Overslaan en naar de inhoud gaan

Zilvermeeuw Larus argentatus

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Larus [genus]
(15 soorten in totaal / 5 gevestigd)
argentatus [soort] (2/1)

Zilvermeeuwen broeden in kolonies langs de kusten van Noord-Europa zuidwaarts tot het zuidwesten van Frankrijk, in noordelijke streken ook veel in het binnenland. Het voedsel bestaat in ons land uit vis (voor een groot deel afkomstig van de visserij), naast schelpdieren, strandkrabben, zeesterren, regenwormen, insecten, kleine zoogdieren, (jonge) vogels en etensafval van de mens (vuilstortplaatsen!). De kuikens worden in het begin vooral gevoerd met vis, garnalen, emelten en regenwormen. Pas later worden schelpdieren en etensafval belangrijk. De Nederlandse Zilvermeeuwen zijn stand- en zwerfvogel. De meeste overwinteren in eigen land en omringende gebieden. Slechts zelden zwermen er vogels verder uit dan West-Duitsland en Noordwest-Frankrijk. De broedplaatsen kunnen bezet zijn van eind december/januari (het vroegst in het zuiden) tot augustus/begin september. De eerste eieren worden gewoonlijk niet voor half april gelegd.

Bron

Auteur(s)

Spaans, A.L.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.