Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Laridae [familie]
Larus [genus] (15/5)

Tot in de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw bleef het broedgebied van de Zwartkopmeeuw vrijwel beperkt tot de noordwestelijke Zwarte Zeekust van Oekraïne. Sindsdien zijn in het Middellandse Zeegebied forse kolonies ontstaan in Turkije, Griekenland, Italië en Zuid-Frankrijk. Westwaartse expansie vanuit de Zwarte Zee werd merkbaar vanaf 1950, eerst in Hongarije, daarna in Duitsland en België en sinds begin jaren zeventig ook in Nederland. Tegenwoordig wordt regelmatig en in toenemende mate gebroed in de meeste Midden-Europese landen en in Denemarken, Engeland en Frankrijk (Meininger & Flamant 1998). In West-Europa broedt de Zwartkopmeeuw meestal in gemengde kolonies met Kokmeeuwen, soms nabij Stormmeeuwen. Buiten West-Europa komen gemengde kolonies voor met diverse soorten meeuwen en sterns. In Nederland foerageert de soort hoofdzakelijk in open landbouwgebieden, vooral op regenwormen en emelten (Meininger et al. 1991). Nederlandse broedvogels overwinteren vooral langs de Atlantische kusten van Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal, terwijl kleine aantallen de kusten van Marokko en de westelijke Middellandse Zee bereiken (Meininger et al. 1999b).

Bron

Auteur(s)

Meininger, P. L.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.