Overslaan en naar de inhoud gaan

Visdief Sterna hirundo

Foto: Kees Venneker

Indeling

Laridae [familie]
Sterna [genus] (6/3)
hirundo [soort]

De Visdief broedt in grote delen van Amerika, Europa en Azië, grofweg van de noordpoolcirkel tot de kreeftskeerkring. De soort nestelt meestal koloniegewijs in rustige, schaars begroeide gebieden die zowel langs de kust als aan binnenwateren kunnen liggen, indien er voldoende voedsel binnen 10 km rond de kolonie aanwezig is en deze zoveel mogelijk gevrijwaard is van landpredatoren. De soort broedt graag op eilanden en schiereilanden of op gras-, zand- en kiezel­oevers van rivieren en zoetwaterplassen, strandweiden, duinen en (kust)moerassen. Er wordt ook wel gebroed op drijvende vegetatiematten, kiezelrijke daken van gebouwen, opgespoten terreinen en verkeerspleinen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis en daarnaast uit kreeftachtigen, wormen en insecten. Het nest bevat doorgaans 2-3 eieren. Het leeuwendeel van de Nederlandse broedvogels overwintert langs de West-Afrikaanse kusten van Mauretanië tot Nigeria.

Bron

Auteur(s)

Stienen, E.W.M.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.