Overslaan en naar de inhoud gaan

Dougalls stern Sterna dougallii

Foto: Jaap Denee

Indeling

Laridae [familie]
Sterna [genus]
dougallii [soort]

Voorkomen

StatusIncidenteel/Periodiek. Minder dan 10 jaar achtereen voortplanting en toevallige gasten. (1b)
Habitatmarien

Deze sierlijke stern broedt wereldwijd langs vooral tropische kusten. In Noordwest-Europa bevinden zich kleine en al jaren slinkende populaties in Ierland (minder dan 1000 paren, grotendeels in één kolonie bij Rockabill, Dublin, met 611 paren in 2000), Engeland (52 paren in 2000) en Bretagne (70 paren in 1998). Dougalls Sterns broeden hier veelal op zandplaten en eilandjes voor de kust, vaak temidden van Visdieven. Vervolging in de winterkwartieren langs de kust van Ghana speelt een belangrijke rol bij de afname. Intensief voorlichtingswerk aldaar leidde begin jaren negentig tot een tijdelijke stijging van de Noordwest-Europese broedpopulatie (Avery et al. 1995, met aanvullingen van website RSPB).

In 1976-87 was jaarlijks een Dougalls Stern present in een visdievenkolonie in het Belgische deel van het Zwin, op goed 1 km van de grens. De vogel was gepaard met een Visdief en bracht in sommige jaren een jong groot. Enige jaren later gebeurde hetzelfde binnen onze landsgrenzen, en wel in de omvangrijke visdievenkolonie op de Hooge Platen in de monding van de Westerschelde. Een gemengd paar (vrouw Dougalls Stern gepaard met man Visdief) broedde hier met succes in 1982 en 1984, mogelijk ook in 1983 (Beijersbergen 1986, van den Berg & Bosman 2001). Een met een Visdief gepaarde hybride Dougalls Stern x Visdief, die in 1995 over de grens bij Zeebrugge broedde, is vooralsnog het laatste geval nabij Nederland (van den Berg & Bosman 2001). Gezien de inkrimping van de Noordwest-Europese populatie ligt een nieuwe vestiging niet voor de hand. Toch dienen verrassingen in de toekomst, zeker in het Deltagebied, niet te worden uitgesloten.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.