Overslaan en naar de inhoud gaan

Dwergstern Sternula albifrons

Foto: Kees Venneker

Indeling

Laridae [familie]
Sternula [genus] (1/1)
albifrons [soort]

De Dwergstern is één van de meest karakteristieke broedvogels van dynamische kustmilieus. Het broedareaal omvat grote delen van Eurazië, maar is sterk verbrokkeld. Behalve langs zeekusten broedt de soort in het Europese binnenland ook langs rivieren, bijvoorbeeld in Frankrijk en Polen. Meestal omvatten de broedkolonies hooguit enkele tientallen paren; kolonies tot 150 paren zijn uitzonderlijk. Het broeden vindt plaats op kale of spaarzaam begroeide terreinen, die meestal voorzien zijn van schelpen of steentjes. De soort is weinig plaatstrouw en koloniseert snel nieuwe broedgebieden. Het legsel bestaat uit 2-3 eieren, die meestal vlot vervangen worden als ze verloren gaan. Dwergsterns foerageren bij voorkeur in helder, ondiep, voedselrijk en niet te snel stromend water op kleinere vissoorten. West-Europese Dwergsterns overwinteren vooral in West-Afrika, tussen Guinee en Kameroen (Muselet 1985).

Bron

Auteur(s)

Meininger, P. L.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.