Overslaan en naar de inhoud gaan

Noordse stern Sterna paradisaea

Foto: Kees Venneker

Indeling

Laridae [familie]
Sterna [genus] (6/3)
paradisaea [soort]

De Noordse Stern is een broedvogel van arctische tot gematigde gebieden op het noordelijk halfrond. De Europese kolonies bevinden zich langs de zeekusten, soms ook in het binnenland, van Rusland, Fenno-Scandinaviƫ, de Baltische Staten, Duitsland, Groot-Brittanniƫ en Nederland. Ook op Spitsbergen, IJsland en Groenland wordt gebroed. Het Deltagebied vormt de meest zuidelijke broedplaats. In Nederland komt de Noordse Stern voornamelijk buitendijks tot broeden op kale of spaarzaam begroeide kwelders en zandplaten, vaak in de buurt van Visdieven en Kokmeeuwen. Het nest, een ondiep kuiltje in het zand, wordt doorgaans niet ver van de hoogwaterlijn gevestigd. Wanneer het legsel, dat meestal twee eieren bevat, wegspoelt door hoog water, wordt doorgaans een nieuw legsel geproduceerd. De broedtijd loopt van mei tot in juli. Noordse Sterns overwinteren merendeels in de antarctische wateren, hoewel eerstejaars vogels de winter ook wel langs de kusten van Zuid-Afrika doorbrengen. Het voedsel bestaat uit vis en ongewervelden, voornamelijk kleine krabben en garnalen.

Bron

Auteur(s)

Lutterop, D., Kasemir, G.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.