Overslaan en naar de inhoud gaan

Geoorde fuut Podiceps nigricollis

Foto: Kees Venneker

Indeling

Podicipedidae [familie]
Podiceps [genus] (4/3)

Het verspreidingsgebied van de Geoorde Fuut strekt zich uit over alle continenten, met uitzondering van Australië. In het Euraziatische verspreidingsgebied, dat van Denemarken, Engeland en Spanje tot diep in China loopt, broedt de nominaatvorm nigricollis. Kenmerkend voor West-Europa is de sterk verbrokkelde verspreiding. Zo broedt de soort in België alleen in enkele aan Nederland grenzende heidegebieden en is hij schaars in een strook van 150 km oostelijk van de Duits-Nederlandse grens. Vanaf begin maart bezetten de eerste Geoorde Futen de Nederlandse broedgebieden, in april arriveert de hoofdmoot. Op deze broedplaatsen is de soort vanaf begin augustus verdwenen. Op hetzelfde moment vormen zich in de westelijke Waddenzee en het Delta­gebied concentraties van soms meer dan 1000 vogels, die ongetwijfeld vooral van buitenlandse origine zijn. De eigen broedvogels overwinteren vermoedelijk ergens tussen Nederlandse kust en Middellandse Zee.

Bron

Auteur(s)

Seggelen, C. van

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.