Overslaan en naar de inhoud gaan

Geoorde fuut Podiceps nigricollis

Foto: Kees Venneker

Indeling

Podicipedidae [familie]
Podiceps [genus] (4/3)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland zoet marien
ReferentieAtlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000

Trend

Trend gehele periode: Stabiel
Trend gehele periode: Sterke toename
Trend laatste 10 jaar: Sterke afname
Trend laatste 10 jaar: Stabiel

Bron: Sovon, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

Broedvogel in westelijk Noord-Amerika, Europa, met uitzondering van Zuid-Europa, delen van Centraal-Azië, Rusland en Noordoost-China. Standvogel in zuidelijk Afrika en delen van Oost-Afrika en Mexico. Wintergast in Mexico en het zuidoosten van de Verenigde Staten, het Middellandse Zeegebied en de Franse westkust, en delen van Zuid-Azië, Zuidoost-China en Japan. In Nederland een schaarse broedvogel, wegtrekkend, doortrekker en wintergast in vrij klein aantal.

Publicaties