Overslaan en naar de inhoud gaan

Fuut Podiceps cristatus

Foto: Marion Haarsma

Indeling

Podicipedidae [familie]
Podiceps [genus] (4/3)
cristatus [soort]

De Fuut komt wijd verspreid voor op meest zoete wateren in Europa, West- en Centraal-Azië. De West-Europese populatie laat vanaf het eind van de 19e eeuw een opvallende groei zien. In de 20e eeuw was deze toename vermoedelijk nergens zo krachtig als in Fenno-Scandinavië. Zo is de Finse populatie (momenteel geschat op 50.000 paren) mogelijk vertienvoudigd ten opzichte van de jaren vijftig. Hoewel in eerste instantie werd gedacht dat een klimaatsverbetering (temperatuurstijging) verantwoordelijk was voor deze noordwaartse uitbreiding, is het sleutelwoord bij deze viseter toch vooral eutrofiëring. De Fuut bereikt immers alleen in voedselrijke (eutrofe) wateren hoge dichtheden. De Nederlandse broedvogels blijven in toenemende mate in eigen land overwinteren. Een deel verkast naar de Zwitserse meren, Engeland of Frankrijk.

Bron

Auteur(s)

Veldkamp, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.