Overslaan en naar de inhoud gaan

Dodaars Tachybaptus ruficollis

Foto: Bas van Hulst-Kuiper

Indeling

Podicipedidae [familie]
Tachybaptus [genus] (1/1)
ruficollis [soort]

Dodaarzen broeden in grote delen van Eurazië en Afrika. In West-Europa reikt de verspreiding noordwaarts tot in Scandinavië en de Baltische staten. In de broedtijd, die van begin april tot in augustus loopt, voelt de soort zich thuis op ondiepe zoete wateren met een weelderige oever­vegetatie. Soortgenoten worden fanatiek uit het territorium geweerd. Het nest oogt als een slordige stapel rottende plantendelen en wordt veelal temidden van riet- of zeggenvegetaties gebouwd. Dodaarzen nuttigen water- en oeverinsecten, slakjes en visjes tot het formaat van een flinke stekelbaars. In hun eerste levensweken leven de jongen van insecten(larven). Nederlandse broedvogels overwinteren grotendeels binnen de landsgrenzen.

Bron

Auteur(s)

Vergeer, J.-W.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.